Disclaimer

Lees de disclaimer

Disclaimer

 

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.thefloralconnection.com

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De informatie op de website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan de inhoud van deze website, zoals prijzen en afbeeldingen kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

The Floral Connection garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. The Floral Connection is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het (ongestoord) gebruik van de website en de hierop aangeboden informatie.

The Floral Connection behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

The Floral Connection behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, beelden, logo’s en merknamen). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Floral Connection of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Informatie op deze website mag wel worden afgedrukt en/of gedownload voor uitsluitend persoonlijk gebruik.

Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Getallen die er toe doen

0

Klanten in 20 landen
waar we voor
werken

0

Kleurrijke
bossen bloemen
per week

0

Landen waar
we onze
bloemen vandaan halen

0

Aantal planten
per week

0

Verschillende
plantenkwekers

This website uses cookies. We use cookies to enable website functionality

Ok