Duurzaamheid
in de keten

Lees meer

Wij denken aan
de toekomst

Lees meer

Duurzaamheid in de keten

Samen bereiken we meer dan alleen. Daarom hechten wij veel waarde aan verduurzaming door de hele keten heen.

fotomel_1215_DFG_2023 - test 3

The Floral Connection streeft naar meer duurzaamheid en transparantie in de keten

Dutch Flower Group, waar wij onderdeel van uitmaken, is ‘founding father’ van Floricultural Sustainable Initiative (FSI). Dit in 2012 gestarte initiatief heeft als doelstelling ervoor te zorgen dat de internationale sierteeltsector in 2025 90% van alle bloemen en planten duurzaam produceert en verhandelt. De eisen van Floricultural Sustainable Initiative hebben niet alleen betrekking op het milieu, maar ook op Good Agricultural Practices (GAP) en op sociaal gebied.

Naast het transparant maken van de sierteeltsector en het werken binnen de kaders van internationale certificaten, is Floricultural Sustainable Initiative (FSI) ook op andere thema’s actief om de sector te verduurzamen. Denk hierbij onder meer aan waterzuivering en aan internationale projecten voor biologische gewasbescherming, arbeidsomstandigheden en mensenrechten.

FSI 2025 – Floriculture Sustainability Initiative

DFF logo witte achtergrond

The Floral Connection kijkt ook om naar mensen in de keten

The Floral Connection ondersteunt de Dutch Flower Foundation, een initiatief van Dutch Flower Group (DFF). De Dutch Flower Foundation is een stichting, die goede doelen in binnen- en buitenland steunt met geld en andere vormen van ondersteuning. Deze goede doelen bevinden zich altijd in de omgeving waar Dutch Flower Group bedrijven actief zijn. Dan kun je denken aan de omgeving van Aalsmeer en Westland, maar zeker ook aan de landen waar onze bloemen en planten worden gekweekt, zoals in Afrika en Midden-Amerika. De donaties en ondersteuning zijn erop gericht om het leven van hulpbehoevende kinderen en ouderen te verbeteren. Thema’s waar de projecten van  Dutch Flower Foundation zich op richten zijn educatie (‘give people the possibility to raise their own income’), huisvesting (‘give people a safe place’), gezondheid (‘give people mental and physical sanity’) en sport (‘give people a goal in life through sports’).

290620am honeyhighway 17
Honey Highway

Milieu-impact verlagen voor toekomstige generaties

We zijn ons ervan bewust dat de planeet opwarmt als gevolg van de broeikasgassen die wij uitstoten. We weten dat we die uitstoot snel en drastisch moeten verminderen om de ergste effecten van klimaatverandering te vermijden. En we weten dat de schaal van deze uitdaging een ongekende samenwerking vereist in alle lagen van de maatschappij. The Floral Connection is daarom betrokken bij diverse duurzame initiatieven om klimaatverandering tegen te gaan en de biodiversiteit te vergroten.

Zo nemen we bijvoorbeeld niet alleen verantwoordelijkheid voor onze eigen uitstoot, maar ook voor de uitstoot in de keten. Samen met ketenpartners zijn we druk bezig om deze uitstoot in kaart te brengen en waar mogelijk te verlagen. Ondertussen doen we zelf wat binnen onze eigen mogelijkheden ligt. Zo hebben wij, daar waar het constructief mogelijk is, zonnepanelen aangebracht op onze bedrijfspanden. En zijn wij vanuit Dutch Flower Group betrokken bij het duurzame initiatief Honey Highway. Honey Highway is een initiatief dat de biodiversiteit verhoogt, door maai-afspraken te veranderen en in te zaaien met inheemse bloemenzadenmengsels. Zodat wilde bijen over een lange periode voedsel kunnen verzamelen en overwinteren mogelijk wordt.

In samenwerking met Honey Highway is in De Kwakel, op initiatief van Dutch Flower Group, 40.000 m2 op en rondom het VWA Zuid terrein, waar de bedrijven van The Dutch Flower Group gevestigd zijn, getransformeerd tot een bloemenzee voor bijen. Inmiddels zijn er vier drukbezochte bijenkasten geplaatst en leven op ons terrein tienduizenden bijen! En daar zijn wij BIJzonder trots op!

Onze certificeringen

Lees meer

Getallen die er toe doen

0

Klanten in 20 landen
waar we voor
werken

0

Kleurrijke
bossen bloemen
per week

0

Landen waar
we onze
bloemen vandaan halen

0

Aantal planten
per week

0

Verschillende
plantenkwekers

This website uses cookies. We use cookies to enable website functionality

Ok