Duurzaamheid
bij The Floral Connection

Lees meer

Duurzame
energie

Lees meer

Vers fruit
voor iedereen

Lees meer

Duurzaamheid

Duurzaamheid is onlosmakelijk verbonden met onze identiteit en strategie. Iedere dag weer zetten wij ons in voor een duurzamere keten, duurzame relaties met onze klanten en toeleveranciers én de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.

In de samenleving is terecht steeds meer aandacht voor duurzaamheid. Ook bij The Floral Connection merken we dat de vraag van de consument naar eerlijke, betrouwbare en duurzame bloemen en planten toeneemt. Voor ons is het een vanzelfsprekendheid om te werken met respect voor mens, milieu en omgeving. Deze focus op duurzaamheid is diep verankerd in onze bedrijfscultuur.

Onze duurzaamheidsstrategie

Op onze manier doen wij er dan ook alles aan om een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Wij starten en steunen zoveel mogelijk duurzame initiatieven. Daarnaast bieden wij onze medewerkers volop mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen.

Ook stimuleren wij onze ketenpartners om hetzelfde te doen. Samen bereik je immers meer dan alleen, zeker op het vlak van duurzaamheid.

The Floral Connection maakt onderdeel uit van Dutch Flower Group (DFG). Onze duurzaamheidsstrategie is dan ook gebaseerd op de strategie van Dutch Flower Group: IMPACT25.

Corporate Social Responsibility | Dutch Flower Group (dfg.nl)

Goede werkomstandigheden voor iedereen

Bij The Floral Connection vinden we het belangrijk dat alle medewerkers niet alleen met plezier naar hun werk gaan, maar ook duurzaam inzetbaar blijven. Duurzaam inzetbare medewerkers kunnen immers beter inspelen op aanpassingen van hun takenpakket en de dynamiek binnen het bedrijf. Wij zijn dan ook heel zuinig op onze medewerkers. Zij vormen per slot van rekening ons belangrijkste bedrijfskapitaal. Hun gezondheid gaat ons dan ook aan het hart. Wij stimuleren een gezonde leefwijze, onder meer door het gratis aanbieden van fruit op de werkvloer. Ook kunnen alle collega’s gratis een balletje slaan op de tennisbaan in Honselersdijk.

Wij hechten er veel waarde aan dat onze medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen: met dit oogmerk hebben wij een talent programma ontwikkeld en bieden wij iedere medewerker uitstekende mogelijkheden voor opleidingen en trainingen.

fotomel_1245_DFG_2023 - test 3

Duurzaamheid in de keten

Lees meer

Getallen die er toe doen

0

Klanten in 20 landen
waar we voor
werken

0

Kleurrijke
bossen bloemen
per week

0

Landen waar
we onze
bloemen vandaan halen

0

Aantal planten
per week

0

Verschillende
plantenkwekers

This website uses cookies. We use cookies to enable website functionality

Ok