Dutch Flower Group presenteert het ‘duurzame koffertje’ voor de sierteeltsector

    6 september 2022

Onderweg naar 90% duurzame inkoop en zero waste in 2025

Vandaag, op Duurzame Dinsdag, presenteert Dutch Flower Group (DFG) het duurzame koffertje met daarin de resultaten van haar inspanningen voor een duurzamere sierteeltsector en haar duurzaamheidsambities voor de komende jaren. De belangrijkste 3 doelen zijn: 90% duurzame inkoop in 2025, ‘zero waste in 2025 en een halvering van de CO2footprint van alle eindproducten van DFG in 2030. 

Duurzame inkoop volgens FSI ‘Basket of Standards’ 

Met haar doelstelling 90% duurzame inkoop met de milieu- en sociale certificeringen uit de ‘FSI Basket of Standards’ is DFG al goed onderweg. In 2021, het eerste jaar waarop aanvullende spelregels zijn ingegaan, is DFG op een mooie 70% geëindigd. Via de Sustainable Sourcing Scan heeft DFG elke maand op detail inzicht in het duurzaam ingekochte volume bloemen en planten van alle DFG-bedrijven. “Met alle inspanningen van onze kwekers, inkopers en CSR ambassadeurs biedt dit voldoende perspectief om door te groeien naar de beoogde 90% in 2025,” aldus Marcel Zandvliet, Chief Sustainability Officer (CSO) bij DFG.  

‘Zero waste’ in 2025 

DFG-bedrijven hebben als doel om een halvering van de plastic verpakkingen van hun eindproducten in 2025 te realiseren. Daarnaast heeft DFG als ambitie om haar afvalstroom naar nul terug te brengen (‘zero waste’) in 2025, waar DFG-bedrijven via een actieplan invulling aan geven.  

 

Duurzame dinsdag persbericht 06-09-22
Marcel Zandvliet (CMO en CSO DFG) en Raimon Loman (CSR Manager DFG) presenteren het duurzame koffertje tijdens de DFG Duurzaamheidsweek 2022
Duurzame dinsdag - koffer 06-09-22
Het duurzame koffertje

Halvering CO2-footprint van eindproducten in 2030 

DFG heeft zich verbonden aan het Scienced Based Targets initiative (SBTi) voor de CO2-uitstoot van haar eigen bedrijven en de uitstoot in de keten. Om de CO2-footprint van hun eindproducten op een uniforme manier te kunnen berekenen, werkt DFG samen met ketenpartners aan het testen van de nieuwe internationale meetstandaard voor de sierteeltsector, te weten de FLORI-PEF-CR (Floriculture – Product Environmental Footprint – Category Rules).  

IMPACT25 

Alle ambities zijn onderdeel van DFG’s duurzaamheidsstrategie IMPACT25, waarmee DFG met al haar activiteiten een positieve impact op milieu en sociaal gebied wil blijven maken. Samen met de medewerkers van alle DFG-bedrijven en hun ketenpartners.  

Voor 2023 ligt de focus van IMPACT25 naast bovenstaande ambities ook op de voorbereiding aan het voldoen aan de EU CSRD rapportage die vanaf 2024 verplicht is. En het uitvoeren van een complete due dilligence, waar DFG door het IMVO Convenant Sierteelt al op voorbereid is.

Het laatste nieuws

Nooit iets missen van The Floral Connection? Bekijk alle nieuwsberichten in ons nieuwsoverzicht.

Nieuwsoverzicht

This website uses cookies. We use cookies to enable website functionality

Ok